Berit

 

"För tillfället målar jag med akrylfärg på både duk och board.

Jag älskar färgstarka målningar, kontraster mellan ljust och mörkt.

Jag är inte nöjd förrän färgerna harmonierar med varandra.

Motiven är föreställande på ett abstrakt sätt."

 

Berit Norrbelius Lindberg

Hakuddsvägen 15 A

805 92 Gävle

0705 30 33 07

lindberg.berit@gmail.com

sv-se.facebook.com/Galleri-beritnorrbeliuslindberg/